Mgr. Klára Vacková, DiS.

 O mně 

 

Jsem fyzioterapeutka s dvacetiletou praxí. Baví mě pomáhat lidem s jejich potížemi a abych mohla dosáhnout lepších výsledků, hledám stále nové a nové možnosti. Vždy mě překvapí, jak jsme jedineční a neopakovatelní, a tak i v terapii se snažím přistupovat ke každému individuálně a přizpůsobovat terapii aktuálním potřebám. Klient je pro mě partnerem, se kterým společně hledáme pro něj nejlepší cestu. Díky tomu je každé sezení pro mě překvapením, na které se moc těším.

Při své práci se snažím pozorovat, jak vše souvisí se vším, a proto nemohu opomíjet další aspekty člověka - jeho psychiku, vztahy a vše, co jej v životě ovlivňuje. Protože se domnívám, že správná volba více metod může pomoci lépe než jen jeden typ terapie, hledám další způsoby jak pojmout problematiku komplexně.

Všechny metody se mi potkávají v psychosomatickém přístupu. Psychosomatika je pro mne způsob myšlení. Do cesty mi vstoupila homeopatie, která mě učí neposuzovat, co je dobré a co špatné, protože vše má své dva póly. Kraniosakrální terapie pak pracovat jemně a vnímat reakci, která může být překvapivě velká.

Jsem na putování po dlouhé cestě, protože učení se novým věcem pro mě nikdy nekončí. Když chce člověk pomoci jinému, nejdříve musí pomoci sobě, proto se snažím na sobě neustále pracovat a poznávat kdo jsem a to mě baví.

V mé práci mě ovlivnili mimo jiné prof. Pavel Kolář, Bc. Clara Lewitová, dipl. spec. Petr Maroušek ve fyzioterapii, Ing. Iva Valentová v homeopatii, Jaroslava Rinchenbachová a Ing. Mária Turiničová v kraniosakrální terapii, Jana Minaříková v Shiatsu a psychosomatice. Dále spousta kolegů a kolegyň, kteří mě nechali nahlédnout pod pokličku jejich práce a za to jsem jim velmi vděčná. Nejvíce jsem načerpala zkušenosti díky svým klientům, kteří mě svým jedinečným životním příběhem vždy velmi obohatí. Děkuji.Životopis

Pracovní zkušenosti

3/2018 - současnost

Fyzio-Homeo, Zastávka, majitel, fyzioterapeut


10/2016 - 1/2019

Ambulantní rehabilitační zařízení Body Brno, v.o.s., fyzioterapeut, společník

12/2005 - 09/2016

Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o., fyzioterapeut, interní auditor (certifikát ISO 9001:2009)

10/2007 - 5/2011

Masarykova Univerzita Brno, Lékařská fakulta, externí pedagog - Praktická výuka fyzikální terapie

11/2005 - 12/2005

Soukromá klinika LOGO, fyzioterapeut

2/2001 - 11/2005

Soukromá rehabilitace Antonie Sládkové, Hlučín, fyzioterapeut

2001 - 2002

Ordinace MUDr. Libora Novosada, Ostrava, fyzioterapeut - externě

8/1998 - 2/2001

Hornická poliklinika s.r.o., Ostrava, Rehabilitační pracovník

5-6/1997

Souvislá praxe 6 týdnů v RÚ Chuchelná, fyzioterapeut

7/1996, 7/1997

Brigáda, Rehabilitace poliklinika Hlučín, fyzioterapeut


Studium

Psychosomatika, roční studium, Kamaté, 10/2017- 5/2018

Klasická homeopatie
, Uroboros, 9/2014 - 6/2017


Specializační studium, Obor Aplikovaná fyzioterapie, (NCO NZO, Brno), 1/2010 - 11/2010

Univerzita Palackého Olomouc, Obor Speciálně pedagogická andragogika,10/2008 - 9/2010,Navazující Magisterské studium, Diplomová práce: Ucelená rehabilitace osob s dlouhodobou nemocí ve zdravotnickém zařízení

Univerzita Palackého Olomouc, Obor Speciálně pedagogická andragogika,10/2005 - 5/2008

Bakalářské studium

Závěrečná práce: Specifičnost komprehenzivní rehabilitace osob po amputaci na dolní končetině v prostředí nemocnice

Vyšší zdravotnická škola Ostrava
, Obor diplomovaný fyzioterapeut, 9/1995 - 5/1998


Kurzy

Základy Zen Shiatsu, Jana Minaříková (2020) - asistence na kurzu

Shiatsu - nádstavbové dráhy, Jana Minaříková (2020)

Cesta 12ti drah, roční kurz Shiatsu, Jana Minaříková (2019)

Fyzioden Brno, rehabilitace pánevního dna v širších souvislostech, konference (2019)

Interaktivní kranio - mozek, Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2019)

Interaktivní kranio - hrudník II., Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2019)

Klinický seminář s Clarou Lewitovou, Bc. Clara Lewitová, Mgr. Marika Bajerová (2019)

Terapie zraku přirozenou cestou, metoda Meira Schneidera, Bc. Hana Benešová (2019)


Access Bars, Mgr. Jarmila Lorencová (2019)

Interaktivní kranio, pánev II., Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2019)


Praktická aromaterapie pro každého, Adéla Zrubecká (2018)

Interaktivní kranio - hrudník I., Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2018)

Fyzioterapie u sportovců, Mgr. Kateřina Honová (2018)

Pohyb - Stabilita, Bc. Clara Lewitová (2018)

Aroumatouch, Lenka Marková (2018)

Forma - Funkce - Facilitace, Bc. Clara Lewitová (2018)


Základní kurz Zen Shiatsu a akubody v praxi, Jana Minaříková (2018)

Interaktivní kranio -  pánev I.,
Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2018)

Psychomotorické cvičení dle Nicka Brouwa,
Ing. Mária Turiničová (2017)

Škola pánevního dna 3x3
, Bc. Radka Buryšková (2017)


Seminář Proč a jak psychosomatika, MUDr. Jarmila Klímová, Mgr. Michaela Fialová (2017)

Spiritualita v psychosomatice, MUDr. Jarmila Klímová, Mgr. Petr Moos (2017)

Bowenova myofasciální technika I., II., Ing. Dana Švestková, PhD., NCO NZO(2016, 2017)

Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby, Mgr. Lucie Kinclová,PhD. - NCO NZO (2017)

Význam dechové funkce v rámci postury
, PhDr. Jiří Čumpelík,PhD., NMB Brno (2016, 2017)


Kraniosakrální terapie, část I., II. III. Zlatý Klíček, Jaroslava Rinchenbachová, Ing. Mária Turiničová (2016, 2017, 2018)

Dynamická neuromuskulární facilitace dle prof. Pavla Koláře , část A, B, C, Rehabilitation Prague schooll (2015, 2016)

Spirální stabilizace páteře (SM systém), kurz 1A, 1C, MUDr. Richard Smíšek (2015)

Inovační kurz fyzikální terapie, Mgr. Josef Urban

Interní auditor ve zdravotnictví, NCO NZO Brno

Léčba inkontinence - Ostravský koncept

Kinezio-taping MKC1, Dipl.spec. Petr Maroušek

MMM Akademie:

-Týmová spolupráce při aplikaci etického kodexu

-Vedení zdravotnických pracovníků nelékařských oborů k rozvíjení vztahu a komunikace s pacienty dle dikce etického kodexu
- Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení
- Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení
- Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků


Neurorehabilitace pacientů po CMP (Bobath koncept), Mgr. Veronika Kristková

Terapie lymfedému - kurz pro fyzioterapeuty, MUDr. Dagmar Bednaříková

ECDL - moduly: Zpracování textu, Tabulkový procesor, Použití databází, Práce s internetem a komunikace

Akutní homeopatie, Uroboros

Pánevní dno jako multioborový problém
- seminář NMB Brno

Kinezio - taping
, Stanislav Flandera

Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty A, B
, Mgr. Josef Urban

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
(PNF), Bc. Marcela Sekyrová

Význam opěrné funkce horní končetiny v terapii ramenního kloubu
, Jarmila Čápová


Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v metodice diagnostiky a léčení poruch pohybového aparátu (Měkké a mobilizační techniky), Karla Košťálová, Eva Janíková

Neinvazivní laserová terapie, MUDr. Miroslav Procházka


Registrace

 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, Číslo registrace:. 024-0054-7633

člen Unie fyzioterapeutů

člen Společnosti psychosomatické medicíny

Terapie s psychosomatickým přístupem